فردا

یکشنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹
این نوشته ی هاجر رو خیلی دوس دارم. 22 بهمن 82 نوشته شده، ولی من هر چند وقت یه بار می خونمش، مثل امروز.

فردای تو روشن است
بدان سان که تو بنیاد می نهی
و چون از گذشته به امروز سفر کنی
هرگز نیاز بدان نیست که تیرگی های ایام رفته را همراه خویش بری.
امروز،پدیده ای شگفت انگیز است
سرشار از توان و امکان
تا زندگی را بدان بنا کنی که آرزو داری.
امروز، سرآغاز بخت توست
اولین گام به راه های نو
و دستی به سوی هم بستگی های نوین.
امروز، نیک وقت آنست تا به یاد آری
نیروهای شگرف خداوندگار آن تو
که شادمانی را به زندگیت ارمغان تواند داد
رضایت را و عشق را
و اکنون وقت آنست که خویشتن را دریابی
و عشق را به خود هدیه دهی و بردباری را
که سخت نیازمند آنی...
/ 0 نظر / 4 بازدید