این روزها...

جمعه ۲ اکتبر ۲۰۰۹
همش اینو زمزمه می کنم:
کار جهان به دست توست/ عقل به دست کس مده/ اصل تویی، خویش شناس/ آب به خار و خس مده...
پ. ن. : نمی دونم از کیه!
/ 0 نظر / 2 بازدید