یک روز

یک مشت خرت و پرت می خواستم برای درس و مشق اَم. دو هفته ای می شد. هر
بار به بهانه ای خرید را پشت گوش می انداختم تا آن روز صبح... مسعود تازه
رفته بود و پسرک هنوز خواب بود. دوش گرفتم، سر و سامانی به محتوای لپ تاپ
اَم دادم، و دستی به کمد لباس ها کشیدم. آنجلا که ساعت نه آمد، پشت میزم
بودم؛ و تا کمر توی لپ تاپ. چیزی به ده نمانده بود که پسرک بیدار شد. دست
و روش را شستیم، مراسم قربان صدقه ی صبح گاهی را تمام و کمال به
جا آوردیم و با شوق و ذوق صبحانه اَش را دادیم. وان کوچک اَش را از آب
ولرم پر کردیم و گذاشیم وسط هال که تا می خواهد آب بازی کند. تازگی ها
آواز می خواند- خوش حال که باشد بیش تر و بلندتر انگار. صداش یک راست از
گوش هام به نقطه ای در مرکز وجود اَم منتقل می شود. بعد آن قدر آن جا وول
می خورد تا بلند شوم و مراسم قربان صدقه را برای بار چندم و چندم با تمام
ریزه کاری هاش به جا آورم و بوسه بو سه بوسه باران اَش کنم. آن روز هم همان طور...  اِم پی تری پلیر را  آوردم توی هال و یک موزیک لایت گذاشتم. آنجلا خیلی دوست
دارد. جلوی آینه، موهای کمی بلند شده اَم را یک طرفی مرتب کردم و گیر
سر کوچک آم را کمی جا به جا، کیف و عینک آفتابی اَم را برداشتم،
اسکیت هام را پوشیدم. از همان جا برای آنجل و پسرک- هوایی- بوسه
فرستادم و به سمت حیاط رفتم. بعد از احوال پرسی معمول با گل و گیاه ها
هوای تازه با ولع به درون اَم کشیدم و در را باز کردم. خیابان خودمان
را تا ته رفتم بعد پیچیدم به سمت راست. تا فروش گاه چیزی نمانده بود. نم
نمک می رفتم و خیره آدم ها، مغازه ها و ماشین ها را نگاه می کردم. بعد از
آن ماجرای هول ناک چند ماه پیش بار دومی بود که بی هیچ عجله و نگرانی
ایی خیابان را آن طور سبک بال و خوش حال گز می کردم. پسرک ده یازده ساله
ی با نمکی قدم هاش را با من تنظیم کرده، خندان پا به پای من می آمد. آن
قدر غرق شور کودکانه اَش بودم که وقتی با دست چپ اشاره داد و گفت: "It`s ringing."" فکر نمی کردم با من باشد. باورم نمی شد کم تر از صد قدم با
مسعود فاصله داشته باشم.  می خواست بداند دقیقن چه چیزهایی احتیاج دارم!
خندیدم به او، به خودم، به پسرک هم راه. با اشاره از پسرک خداحافظی کردم و گوشی به دست وارد فروش گاه شدم. چشم گرداندم- گوشه ی دنجی
مردی درست روبه روی قفسه ی گیره ها پشت به در ایستاده بود و با تلفن حرف می
زد. خودش بود- همان حس مرموز پیش رونده و فراگیر که نفس هام را کند می
کرد و دل اَم را آشوب- درست مثل آن وقت ها که تصادفی توی شهر کتاب، تئاتر
شهر، کتاب خانه ی صبا و یا... به هم می رسیدیم. گویا هیجان آن قدر چشم
هام را روشن و براق کرده بود که یکی از فروشنده ها با لب خند خط نگاه اَم را
دنبال کرد و به مسعود  رسید. همان بود،  و چه قدر آشنا، مثل همان موقع ها-
اما این بار هم راه با آغوش- آغوشی که توی تهران قورت اَش می دادیم یا تف
اَش می کردیم تا ارشادی ها قورت مان ندهند و جامعه تف مان نکند. موقع
برگشتن بی توجه به ماشین بی چاره ای که جایی آن نزدیکی ها پارک شده، آمدن مسعود را انتظار می کشید، دست در دست هم- آرام- آن فوت و آن چرخ تا
خانه آمدیم. موهای پسرک هنوز خیس بود و آنجل با مهربانی براش شعر می
خواند. زندگی- گاهی- زیادی زیباست و دوست داشتنی تر.

/ 10 نظر / 2 بازدید
مه شید

ای جان

امیر

سلام. خیلی خوشحالم برات. فقط خدا میدونه چقدر. خوش باشید همیشه.

مقداد

قديما یه چیزی می گفتیم . چه بود؟ آهان ، فكر مي كنم اين بود : wow [لبخند]

صدرا

خوشحالم سلامتي و در كنار هم هستيد. دلم مي خواد هر چه زودتر برادرزاده عزيزم رو از نزديك ببينيم و بغلش كنم. اميدوارم آنقدر طول نكشه كه مثل ارغوان ازم بپرسه تو برادر كدومشوني.؟[خنده]

ندا

چند بار آمدم، خواندم، رفتم، بازگشتم. چیزی اما نشد یعنی نتوانستم که در موردش بنویسم.

سیمین

چه عالی! آرزو می کنم همیشه شاد باشید و زندگی دوست داشتنی و زیبا باشد.

مهتا

چه حی خوبی داشت مانتراجون..مرسی[قلب]

سان آپ

شيطونا بايد برقصن......... آپم بكنن [خنده]

.

[گل]