کِی شین!

از کلاس می آمدم؛ خسته بودم و حوصله ی رانندگی در راش اور را نداشتم، اما ماشین مامان را که نمی شد جا گذاشت. از بن بست پشت موسسه که بیرون آمدم کیوان را دیدم با همان کوله ی سرمه ای و خاکستری که شرط می بندم هنوز هم داردش. سیگار به دست در ایست گاه تاکسی. بوق و نیش ترمز... از آخرین باری که در مهمانی شبانه ی نوشین- دختر دایی اَم- دیده بودمش یک ماهی می گذشت. حرف و حرف و حرف از همه چیز، همه جا. از درس و مشق مان که گذشتیم، نوبت بدبختی هایمان شد که تا توانستیم بهشان خندیدیم. با کیوان می شود راحت به همه چیز خندید و دنیا را به هیچ گرفت. آن روزها مسعود این جا بود و من آن جا... غم فراق و دوری و این حرف ها... کمی بعد جایی ایستادم؛ رفت یک پاکت سیگار خفن دود برای خودش خرید و برای من بستنی، به یاد روزی که در کافه دود محل مان نشسته بودیم با پنج رفیق و یک رفیق که بعدن رفیق تر شد- شد کیوان. من بودم و صدرا؛ نوشین هنوز نرفته بود؛ علی- برادر تارا- هم بود و رضا- که اصولن پایه همه چیز هست، از خوردن تکه های پیتزایت گرفته تا حل کردن دویست تمرین مزخرف کلاس حل تمرین دوره ی کارشناسی- و ماه است، زیاد. یک طرف ما و یک طرف کیوان. آن ها سیگار و سیگار، من و علی بستنی و بستنی. دی ماه ٨٧ بود...

رسیده بودیم پل صدر؛ خنده هامان مثل حرف هامان ته کشیده بود؛ و باخ می نواخت. گلی زنگ زد که بروم خانه اش. همه بودند؛ همان اکیپ به شدت دیوانه ی خودمان که دو تا مثل هم نداشت، اما رفیق زیاد داشت- رفیق به آن معنا که کیاوش همیشه می گوید. هنوز کسی خارج نبود؛ در بند نبود؛ دور و غیرقابل دست رس نشده بود. گفتم نمی آیم درگیر پایان نامه اَم- آن وقت ها مهندسی می خواندم- مثل حالا، نه قبل تر! اصرار کرد؛ کیوان را بهانه کردم که باید برسانم اَش خواب گاه و تا برگردم دیر می شود. حوصله ی شلوغی و سر و صدا نداشتم. فهمید کیوان هست. می خواست او هم باشد. نوشین هم بود. کیوان راضی نبود؛ نگاه اَش داد می زد که نه می خواهد نوشین را ببیند، نه اعصاب در جمع بودن را دارد. آشفتگی را بهانه کردم و داشتم می گفتم که تا دوش بگیرم و... گلی قطع کرد. بی خیال، گوشی را انداختم توی کیف اَم. من، بستنی و کیوان، سیگار. ماشین، بوق- گاز- ترمز؛ فضا، باخ؛ آسمان، دود؛ خیابان، ماشین- آدم... موبایلم غرید؛ یعنی که پیامی دریافت کرده. انگار ته چاه باشد؛ غرشی آرام و خفه داشت. چشمم به جلو بود و دستم به فرمان. کمی خم شدم؛ با آن یکی دست اَم- تا آرنج- در کیف اَم فرو رفتم و خرت و پرت هایم را زیر و رو کردم. خبری از موبایل نبود! کیف اَم را سر و ته کردم روی پای کیوان که شاید مسعود باشد، شاید مامان. این دو را نمی شود پیچاند و بی جواب گذاشت؛ نگران می شوند و دل شان هزار راه می رود...

دنبال دکمه های گوشی ام می گشت. به شوخی گفت: "افتاده اند ته کیف اَت!" ماسماسک بی دکمه را به خودم داد. گلی بود. بلند خواندم: "بیا و بیارش، حتمن و حتمن." رفتیم، عنق و بی حوصله...

توی آشپزخانه نشسته بودیم. من، کیوان، عبدی و مه شید. بقیه آن طرف بودند. گلی می آمد و می رفت. حرفِ پروست بود. جلد دوم را کیوان تازه شروع کرده بود... می گفت و می خواند. از کتاب شاهد می آورد، با آن صدای کرخت و مردانه اش. نوشین آمد و رفت. ننشست...

چهار صبح بود دیگر. کیوان نشسته بود کف آشپزخانه، پشت به رادیاتور داغ. بلند می خواند و ما گوش می دادیم. نوشین آن طرف تر روی کاناپه ای که تا دم در آشپزخانه آمده بود، خوابش برده بود...

صبح، ساعت هفت و نیم- وقتی همه خواب بودند- رفتم خانه که لباس هایم را عوض کنم و تا نه شرکت باشم- دو، سه ماهی می شد که هشت و نیم، نه کارت می زدم و عین خیالم هم نبود. توی دفترچه یادداشتم برای نوشین نوشتم: "فکرهایت را بکن، خوبِ خوب. بوس. مونتی." گذاشتمش روی دسته ی چوبی کاناپه. برای کیوان هم یکی دو جمله نوشتم؛ و برای بقیه بوس و دست- بوس برای اِف ها و دست برای اِم ها. آمدم بیرون و سرگرم زندگی خودم شدم...

چندی بعد، نوشین رفت. کیوان را گاهی می دیدم. خوب بود انگار- به تر از روزهای بحث و کلنجار با نوشین. دل زده از حقوق، درگیر فلسفه شده بود- فلسفه ی غرب؛ و چون قبل، سیگار پشت سیگار...

دو ماهی از آمدنم می گذشت. دل تنگ ایران بودم و سردرگم زندگی جدید این جا. نوشین زنگ زد؛ عصبانی بود که چند ساعت لینک کردنِ وب لاگ اَش همان و رو شدن دست اَش همان. چرا و چرا و چرا... در سکوت گوش دادم و گوش دادم. طول کشید؛ جمله های آخر را فقط می شنیدم. تمام که شد، یک متاسفم گفتم و گوشی را گذاشتم. مسعود با تعجب- در سکوت- نگاه اَم می کرد. نوشین دیگر ننوشت؛ یعنی آن جا ننوشت. یک جایی در وردپرس برای خودش دست و پا کرد، اما باز از کیوان نوشت و کیوان نمی دانست؛ مثلن نمی دانست!

میلم را چک می کردم؛ دیروز بود انگار. چشم می گرداندم روی نام فرستنده ها: جوانان هوشمند توانا- ووو چه آهنگی داشت عنوانش و چه حال و هوایی محتوایش. بارانی شدم. بعضی میل ها را می شود به اندازه ی نامه های کاغذی قدیمی دوست داشت- همان ها که مادربزرگم سال هاست می گذاردشان توی گاوصندوق و دوست شان دارد و هر چند وقت یک بار با احتیاط ورق شان می زند و می خواندشان... بعدی از پروفسور کچل و دوست داشتنی دانش کده بود که اگر او نبود نمی دانم بعد از آن جلسه ی مسخره ی معارفه، دوباره آن طرف ها پیدایم می شد یا نه! مقاله ای درباره ی... بگذریم این جا که جای حرف های مزخرف علمی نیست! چند میل دیگر و بلخره کیوان- کیوانِ نوشین. "ووو، چه عالی! کجایی پسر؟"، این ها را بلند گفتم و شروع کردم به خواندن؛ کوتاه بود: "... لندن هستم مونترا- ده روزی  می شود. نشانی نوشین را می خواهم. حوصله ی دانش گاه رفتن ندارم و..." آخرش هم نوشته بود: "او که بستنی خریدن را به اندازه ی سیگار کشیدن، دوست دارد"- آرررره، یک چیزی در همین مایه ها. بی درنگ روی آیکن آدرس روی دسک تاپ کلیک کردم و... بی آن که به نوشین بگویم، بنویسم...

دایی جان همیشه می گفت این بچه با معرفت است؛ نوشین بلند بلند می خندید و ما یواشکی. کیوان سرخ می شد و سیگار، سیگار، سیگار...   

 

/ 9 نظر / 3 بازدید
صادق پناهی

چقدر این نوشته آشنا توش داشت ! این شخصیت خیلی برام دوس داشتنی جلوه کرد . شخصیت کیوان .

مهشید

وای مونتی یادته؟ هنوز یادته ؟این نوشته نوستالژی عظیمی داشت . یاد همه روزای باهم بودنمون بخیر .[گل]

تارا

خواستم بگم بعدش چی شد ترسیدم یه معادله با دلتای کوچکتر از صفر بیاری و بگی فعلا جواب حقیقی نداره! [عینک] خیلی خوب بود....

هما

هه هه ما فرداش تا 11 اينا خوابيديم. پا شديم تو و زهره و علي نبودين. هه هه به خودمون خنديديم! به هر صورت شما سه تا تو اكثر موارد يه فرقي با بقيه داشتين.

هما

اي نوابغ متواري به بلاد كفر!

k1

[قهقهه]

نوشین

ای بابا [خنده]

[خنثی]