راز

- "خلوت..."

-"خلوت!؟"

(در هم که بسته باشد،

فرایِ شانه هایِ سترگِ مردانه اَت،

خوش بختی،

چون پسربچه یِ تخسی ایستاده،

با شیطنت لب خند می زند.

در امنیتِ بازوان ات،

بزرگ و بزرگ تر می شود؛

کودکی

و نوجوانی را پشت سر می گذارد،

آرام آرام،

مرد می شود.

تا سپیده دم،

من هستم و تـــــــــو

و پیرمردی سپیدپوش

که محو می شود،

آرام آرام،

تا بمیرد

و باز در خلوتِ شورانگیزِ شاعرانه ای،

از نو متولد شود.

آن وقت، خوش بختی

سرمیزِ مربعِ صبحانه است؛ 

و شیر می نوشد.

ظهرها،

با کرختیِ تمام،

روی مبلِ دایره ایِ وسطِ هال لم می دهد؛

و سیگار می کشد.

عصرها،

از پشت مثلثی هایِ پنجره یِ آشپزخانه

به سنجاب هایِ تویِ حیاط نگاه می کند.

 کافکا و

کاپوچینو هم

زیاد دوست دارد.)

به خودم می آیم. زود برگشته ام. حواس اَت نیست. چیزهایی داری می گویی، هنوز: "... خلوت مان..."

من

به لوسترِ ذوزنقه ای شکلِ مستطیلِ بالایِ سرمان خیره

و باز...

-صـ.داهـ.ایی نـ.امفـ.هـ.وم-

در ذهن اَم،

حضورِ شیرینِ انتزاعی اَش را

از بدوِ تولد

تا قهقرایِ مرگ

و هستیِ دوباره،

تجسم می کنم.

داری حرف می زنی؛ باز حواس اَت نیست؛

و من

جمله هایِ آخرت را هم نمی شنوم!

(با شیطنت لب خنـــــــــــد می زند. سپیدیِ دندان هایش...)

/ 7 نظر / 3 بازدید
رضا

عالی مونترا. این یکی واقعا آخرش بود. [گل]

سروی

تکرار "حواس‌ات نیست" را دوست دارم . قشنگ بود نازنین ، به دلم نشست ، خیلی. " خوش بختی، چون پسربچه یِ تخسی ایستاده، با شیطنت لب خند می زند. "

مهشید

از "خلوت" تا" سپیدی دندانهاش" تو ایماژ بصریش چلپ چلپ شنا میکردم مونتی . چند غلپ آبم خوردم .قشنگ بود .

مسعود

شک ندارم تا تو هستی او همه جا با من است

تارا

like ميزنم. بوس