آرام شده ام!؟

یکشنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹

دلم که بگیرد،
نوشته هایت را می خوانم؛
صدایت را گوش می کنم؛
و به آوای دل نشین سازت دل می سپارم.
تو را که حس می کنم،
آرام می شوم.
عجیب است!
دلم هم که نگیرد،
همین کارها را انجام می دهم...
می بینی چقدر آرام شده ام!؟

25 مرداد 88

/ 1 نظر / 3 بازدید
Montra

1 commentaire: nili گفت... سلام چقدر این شعرت آرام و دلنشین بود خواهر... خوشحالم که در اینجا باهات آشنا شدم ۲۷ اکتبر ۲۰۰۹، ساعت ۴:۳۱