دینامیک

استحاله، سرشار از آفرینش است...

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهشید

ذات زندگیست . کامنت خصوصی رو زود دریاب . [زودباش]

رضا

به جمله سازی افتادی؟!

رضا

اینجا رو تعطیلش نکن مونترا

تارا

دیر نوشتنم مشمول این استحاله بشه آفرینشش کجا میره م.نتی؟!

صادق

خاکستر تنش را اندوخته ست مرغ پس جوجه هاش از دل خاکسترش به در نيما

آرام

موافقم شدید.کجایی؟خوبی عزیزم؟

نگین

کوشی دکتر جان؟ اوپس اوپس اوپس پیتیکو پیتیکو پیتیکو بوم بوم بوم کسی خونه نیست؟

مهشید

نه ایمیلی نه آفی نه تلفنی نه خبری چیزی... ای بیمعرفت!!!

کیاوش

سوت و کوره چرا اینجا