سوءتفاوت

از من دل خور شده!
متولد دهه ی چهل است؛ و به قول بعضی ها، مثل شصتی ها- بی چاره ما(!)- گستاخ و حاضرجواب نیست!!! بزرگ- کوچک را می شناسد؛ و حرف اش را اول مزمزه می کند... دانش آموخته ی پلی تکنیک؛ و تا آن جا که می دانم فعال و باسواد. همه او را "خانوم دکتر" صدا می کنند؛ مثل من- البته قبل ترها؛ و احترام زیادی برای اش قائل اند؛ مثل من که هنوز هم. همین که دانستم هسته ی اصلی این گروه اسمی، استعاری ست؛ و از تحصیلات هم سرش وام گرفته شده، مثل کودکی ترسیده از ارتکاب به اشتباهی ناخواسته، تمام سعی ام را کردم تا بی توجهی ام را جبران کنم- گرچه در ابتدا نتیجه اندکی معکوس شد!
"خانوم دکتر" عنوان منصفانه ای نبود برای "انسانِ" توان مندی که سال هاست فعالیت هایش مستقل از نام و جای گاه تحصیلی- و حتا اجتماعی- هم سرش شکل گرفته، استمرار داشته است. کم بود برای او. "خانوم مهندس"، برازنده تر و- بدون شک- بامسماتر بود؛ هرچند نه در ظاهر...
همیشه ذهنیت ام- شاید کاملن درست هم نباشد- این بوده که آدم ها- بی توجه به شرایطی که در آن قرار گرفته اند و نسبت(های) نسبی یا سببی شان با دیگران- به خودیِ خود، قابل احترام اند و کاملن مستقل از آن چه در اطراف شان می گذرد، ولی بخشی از آن ها نیست*؛ آن قدر که برای تشویق/ تنبیه آن ها در جمع، لازم نباشد از عنوان و موقعیت دیگرانِ نزدیک به آن ها- با تاکیدی مضاعف: نسبی یا سببی- استفاده کنیم. احساس می کنم نام و عنوان خود شخص- درواقع آن چه برای به دست آوردن اش تلاش کرده، یا دست کم در مقطعی خود را هدف مند و متعهد به آن دانسته- مطلوب ترین شکل- مثبت/ منفی- مخاطب قرار دادنِ اوست. اصلن آن چه در شرایطی "احترام" تلقی می شود، برای من- بی تردید- معادلِ قطعی "بی احترامی"ست: نادیده انگاشتن وجود و وجوه واقعی خودِ مستقلِ فرد، و بزرگ نمایی یا توجه- در کم ترین حالت ممکن- به مولفه های- مثبت/ منفی- حائز اهمیت دیگرانِ نزدیک به او، آن گاه که مخاطب قرارش می دهیم.
در می زنم؛ و با لب خند، واردِ اتاق اش می شوم؛ گپی دوستانه و... همه چیز روشن می شود؛ به همین سادگی! احساس می کنم دل خور که نیست هیچ، قدری هم صمیمی به نظر می رسد. خوش حال می شوم؛ دوستانه، دست اش را می فشارم؛ و خداحافظی می کنم.
ساعتی بعد- در خانه- به این فکر می کنم که کوتاهی من، ناشی از چیست؟ اگر مخاطب کسی جز یک هم کار ساده بود- مثلن یکی از دوست های صمیمی یا اعضای خانواده ام، باز هم تا حالا انتخاب ام چیزی جز سکوت نبود، یا این که در اولین فرصت با تواضعِ کامل به حل و فصل موضوع می پرداختم؟ دیگران، کجایِ زندگیِ من ایستاده اند؟ مسئولیت من، در مقابل آن ها و روابط مان چیست؟ تا چه حد حق دارند/ حق مسلم شان ست در ذهنیت من نسبت به خودشان و آن چه مربوط به آن هاست، سهیم شوند؟ و...
 
آخرین تکه های فکرم را هم راه با آخرین تکه های پایِ سیب- با دقت- می جَوَم؛ و قورت می دهم تا بعد... چیزی مثل شهاب از ذهن ام می گذرد: تکلیف همین "تا بعد" گفتن ها را روشن کن. یک "تا بعد" دیگر می گویم؛ و کتاب درسی ام را باز می کنم تا بعد!
*همان تقابل "پذیرش" با "انتخاب" از نظر بارت؛ رولان بارت نوشته ی رولان بارت- ترجمه ی پیام یزدان جو

/ 3 نظر / 3 بازدید
مهشید

باباخانوم دکتر [خنده]

کوروش

اغلب اوقات به این موردها توجه نمیشود

موسسه فرهنگی تسنیم نور

با سلام واحترام نقد كتاب با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در كتابخانه تخصصي جوان، اوقات فراغت و تربيت ديني شركت براي عموم آزاد است. جهت اطلاعات بيشتر و همچنين آشنايي با كتابخانه تخصصي، به وب سايت موسسه به آدرس www.tnci.ir مراجعه فرمائيد