A New Start

پنجشنبه ۱ اکتبر ۲۰۰۹

همیشه بلند بلند فکر کردن رو دوست داشتم. از دفترای خاطرات بچگی و دست نوشته های نامرتب روزانه گرفته تا یه گوشه ی دیگه تو بلاگ فا، همش دنبال یه جایی بودم برای "حرف نوشتن"؛ و این جا یکی دیگه از همون جاهاست؛ جایی برای بلند بلند فکر کردن، بلند بلند احساس کردن، جایی برای بلند بلند زندگی کردن...

/ 0 نظر / 3 بازدید