اتوکراسی

برایِ وب لاگِ مهارِ بیابان زایی ، برایِ محمدِ درویش و آن دلِ آسمانی اش، نمی دانم چه بنویسم! دل اَم- سخت- گرفت؛ دلِ جنگل ها هم، دلِ دریا، دلِ کوه، دلِ دشت، شک ندارم دلِ ماهی ها هم...

بعدنوشت: بی تردید ایشان هنوز هم مثل روزگار دیروز پر از امید هستند و انرژی.

/ 6 نظر / 3 بازدید
هما

مملکته داریم

هما

مملکته داریم

محمد درویش

كارل يونگ مي گويد : تا چيزي را نپذيريم نمي توانيم تغييرش دهيم . و حقيقت جامعه امروز ما همين است! نيست؟ با اين وجود، من همچنان مي كوشم تا اين حقيقت را تغيير دهم؛ زيرا مي پذيرمش و انكارش نمي كنم! . شايد مهار بيابان زايي فيلتر شود؛ اما محمد درويش كه هنوز فيلتر نشده است! شده است؟ پس همچنان مي نويسم ... اين بار در طبيعت بختياري و فردا شايد در ... درود بر همراه هميشه مؤمن مهار بيابان زايي ...

سان آپ

کجایی خانم دکتر؟ خبری ازت نیست!