صبح بیست و سه ژوئن دو هزار و یازده- تورنتو

حکم سپیدی برف های تموز* را دارد،

یا کبودی ابرهای باردار را،

نگاه شلاقی انسانی که

گوش هایش

از شنیدن اخبار اعتصاب دود می کند؛

و چشم هایش

آبستن سیلاب های در راه است.

با اولین تلنگر

اوین غرق خواهد شد.

 

*خدای فنیقی ها- Thamuz

/ 4 نظر / 2 بازدید

lanat be man ke on hame vaght az dast raf va harf nazadam....! dir shode ama in dele sabmorde valkon ni..ma dir famidam va mese hamishe khoda az ghafele aghab mondam.!! .....

فرشید کریمی - شیراز--2

دیدگاه شخصی اینجانب در مورد نماد ( سمبل ): دیده شده که نماد (سمبل) را بعضی محققین و مفسرین به اشتباه با نمادهای متعالی یکی فرض می کنند و آنها را یک وجود با 2 اسم مترادف می نامند اما به راستی هیچگاه اینطور نبوده و نیست .در ایران( symbol)معادل نماد ترجمه شده است در واقع نماد ها همان ریشه های اولیه نمادهای متعالی شده و دگرگون شده امروزی هستند که یونگ بیشتر از دیگران بدان ها پرداخته است.خاصیت نماد پویا پذیری آن در برابر هر نوع ایستا قرار گرفتن است. با رشد ذهنیت انسان در طول تاریخ حیات ،ایجاد و تشکیل نمادهای متعالی موجه و امکان پذیر می گردد. نمادهای اولیه و سنتی در تمام فرهنگ ها و شبه فرهنگ ها صورتی کلی تر و اجزایی مبهم و تجزیه نایافته تر نسبت به نماد متعالی و نوین دارند .نمادهای اولیه به دنیای زبانی و ناخودآگاه تعلق بیشتری دارند ،جهانی تر و شباهت پذیر در تمام گیتی است می توان آنها را به اصالت اولیه و وراثت تشبیه کرد .

هما

خیلی خری وقتی مقاله چاپ میکنی پروژه به سامون میرسونی صدات درنمیاد خبرشو نمیدی لینکشو نمیذاری پورتال پر نمیکنی هی باید از یکی دیگه بشنوم به خدا خیلی خری که یه کلمه اینجا نمینویسی هی اینویزبل بیا و برو هی لال بازی دربیار هی آدمو کفری کن. میخواستم تبریک بگم بجاش میگم خیلی خری مونتی به من هیچ ربطی نداره کی از اینجا رد میشه کی چه فکری با خودش میکنه اینو بخونه فقط انقده میگم خیلی خری تا دلم خنک شه.

هما

خیلی خری وقتی مقاله چاپ میکنی پروژه به سامون میرسونی صدات درنمیاد خبرشو نمیدی لینکشو نمیذاری پورتال پر نمیکنی هی باید از یکی دیگه بشنوم به خدا خیلی خری که یه کلمه اینجا نمینویسی ردی نمیذاری هی اینویزبل بیا و برو هی لال بازی دربیار هی آدمو کفری کن. میخواستم تبریک بگم بجاش میگم خیلی خری مونتی به من هیچ ربطی نداره کی از اینجا رد میشه کی چه فکری با خودش میکنه اینو بخونه فقط انقده میگم خیلی خری تا دلم خنک شه.