صدای بلند نا گفته هات

یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۰۹
انگار تو صدات,
تو حرفای قشنگت,
حتا تو مهربونیات,
ناگفته هایی هستن از جنس قطره های کوچیک و بی رنگ بارون! هستن,
 ولی
 نمی شه دیدشون؛
احساس می شن,
 ولی
 نمی شه گرفتشون...
10 آبان 88
/ 0 نظر / 4 بازدید