Inductivity

از وقتی آمده ام، زیاد mail می زنم. mailهایی که اغلب شخصی نیستند، مگر تولدی چیزی باشد. یک mail را برای nنفر forward می کنم که بگویم: هستم؛ خوبم؛ به شما فکر می کنم؛ دل ام برای تان یک ذره شده؛ دوست تان دارم؛ می بوسم تان؛ با شما حرف می زنم؛ راه می روم؛ آواز می خوانم؛ می رقصم؛ می دَوَم؛ می خندم؛ گریه می کنم... که با شما زندگی می کنم از راهِ دور، به یاد تمام روزهایی که بوده ام؛ و به جای تمام روزهایی که نتوانستم- و گاه نخواستم- باشم!

از این زاویه که به بخش mailهای فرستاده شده ام نگاه می کنم، احساس متفاوتی دارم؛ چیزی فراتر از دل تنگی، روزمرگی، فاصله ی مکانی و... که از بدوِ ورود تا حالا- مدام- گریبان ام را گرفته اند، در خواب و بیداری.

پ. ن.: پستِ آبانیِامیر  هم، به زیبایی، طعمِ گسِ رفتن را ترسیم کرده است.

بعدنوشت: برخلاف تصور آن روزهایم، زندگی این روزهایم ادامه ی- نسبتن خوشایند- روزهایی ست که این گونه گذشت!

/ 5 نظر / 2 بازدید
رضا

شرمنده میفرمایید. [نیشخند] [مغرور] [نیشخند]

مهشيد

[پلک]هستن خوبيه .همينطوري باش مونتي.

رنگینک

میفهمم چی میگی. یعنی تجربه کردم و درک می کنم!

محسن

فرق نمی کند ، برای تولد یا مثل آن ، forward یا شکل دیگری، وقتی Montra به inbox میرسد، دچار طراوت میکند .

تارا

فدای اون دل مهربون شما [گل]