حکایت مور و زنبور

چهارشنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۰۹

شیخ ما گفت:
وقتی زنبوری به موری رسید. او را دید دانه ای گندم به خانه می برد. مردمان پای بر او می نهادند و او را خسته می گردانیدند.
زنبور آن مور را گفت که این چه سختی و مشقت است که تو برای دانه ای بر خویش نهاده ای؟ به یک دانه ی محقر چندین مذلت چه می کشی، بیا تا ببینی که من چگونه آسان می خورم و بی این مشقت نصیب می گردم.
پس مور را به دکان قصابی برد. گوشت آویخته بود. زنبور درآمد از هوا و بر گوشت نشست و سیر بخورد و پاره ای فراهم آورد تا ببرد، قصاب فراز آمد و کاردی بر میان وی زد و او را به دو نیم کرد و بینداخت.
زنبور بر زمین افتاد. آن مور فراز آمد و پایش را بگرفت و می کشید و می گفت: "هر که آنجا نشیند که خواهد، چنانش کشند که نخواهد!"


یکسو نگریستن و یکسان نگریستن (شرح احوال و حکایات ابوسعید ابوالخیر)ـ انتخاب و تلخیص فریدون مشیری

پ. ن.: چقدر دلم از این نوشته های این مدلی می خواست.

/ 1 نظر / 3 بازدید
Montra

3 commentaire: امیر گفت... بی صبرانه منتظر جوانمرد قصابیم. ۲۴ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۱۳ مهشید گفت... به قول تارا اینجا امیرخوب نکته روگرفته.به قول رضا افرین.D: ۲۴ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۳۸ homa گفت... ای ناقلای سیاسیD: ۲۴ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۹:۵۵