من راست می گم...

پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۰۹

من راست می گم... هنوز جاش رو مچ دست راستم مونده و می خوام که همیشه بمونه تا یادم باشه که "من راست می گم". "من راست می گم" رو یادم می مونه!
پ. ن.: زخم این که درد نداشت، طفلکی قلبم، قلب زخمیم آرومو قرار نداشت...

/ 0 نظر / 3 بازدید