در ستایش رفاه

به او کلیه ی رضایت مندی های اقتصادی را اعطا کنید، به گونه ای که دیگر هیچ کاری جز خوابیدن، خوردن کلوچه و گذرانیدن عمر نداشته باشد. او را از تمام خوبی های روی زمین سرشار کنید؛ و او را تا فرق سر اَش در خوشی غوطه ور سازید؛ حباب های کوچکِ در سطح این خوش بختی، مانند سطح آب، خواهد ترکید.

داستایوفسکی، یادداشت های زیرزمینی

/ 0 نظر / 3 بازدید