تشکری عمیق و مختصر

این روزها به دلایلی- که اصلن جای نگرانی ندارند- نمی توانم مطلب جدیدی برای این جا بنویسم؛ و به کامنت های محبت آمیزتان جدا جدا جواب دهم. کمی به خودم فرصت دادم، اما...

فقط می خواهم از تمام دوست های دیده و نادیده ی عزیزم که در روزهای سخت گذشته، به شکل های مختلف در کنار خانواده ام- به ویژه هم سرم- بودند و تنهاشان نگذاشتند، تشکر کنم. این هم راهی های صادقانه، آن قدر برای من- جامع ترش می شود: ما- باارزش است که نمی دانم چه بگویم و چه گونه. فقط می گویم: "با تمام وجود دوست تان دارم."

محبت ها و حمایت های آقای درویش زیاد مهربان (جدا از نوشته و آن بنفشه و سنجاقک زیبا، چیزی که مسعود نمی تواند از یاد برد، بخشی از یکی از میل های شماست: "همه ی انرژی و توان ام را برای توان مند ساختن تو در این شرایط برای ات می فرستم...") و تک تک اهالی دوست داشتنی آشنا و ناآشنای دل نوشته ها، دوست فرهیخته ی جدیدم خانم عیدی وند، خانم اشرافی و خانواده ی محترم شان، آقای کاشانی و همین طور آقای سیف الدینی عزیز، آقای نامور و آقای هاشمی، عمو محسن و تک تک دوست های خوبم: ندا، رضا، تارا و کیاوش، مه شید و محمد، امیر، امین، شقایق، ساحل، صادق، مقداد، کیوان و نوشین، نگین، سارا، هما، بهاره، زهره، آرمند، مه سا و علی، مینا، گیتا، شراگیم، آبتین، آرش، نقطه یا همان احسان عاشق ادبیات- که جدا از حضور (رضا دو روز این جا بودن ات را- آن هم در شرایطی که چیزی از ورود تو به یک قاره ی جدید نمی گذشت و به اندازه ی یک کشور با ما فاصله داشتی- هیچ وقت نمی توانیم جبران کنیم.) یا میل و تماس های مکررشان، در روزهای معلق میان بودن و نبودن آم به سرای مجازی آم چون قبل- و حتا بیش تر- سر زدند و گرد و غبارش را زدودند- تا همیشه یادم می ماند. وجود کامنت های خصوصی و غیرخصوصی سرشار از مهرتان، بی شک، مانع از آن خواهد شد که روزی از روی دل سردی، خسته گی، یک نواختی یا... بتوانم با بی رحمی گزینه ی حذف وب لاگ را بفشارم.

دوست تان دارم؛ دوست تان دارم؛ و دوست تان دارم.

پ. ن.: از همه ی دوست های فرهیخته ای که برای حفظ فضای صمیمی و دوستانه ی وب لاگ، از عنوان پیش از نام شان- استاد، دکتر، مهندس و...- فاکتور گرفتم، عذرخواهی می کنم.

/ 0 نظر / 3 بازدید