صداقت محض

حالا، هی من از این جا بگویم: "چه طوری، دختر؟" و تو هی از آن جا بگویی: "خوب..." و در لاک خودت- با کیا- پنهان تر شوی؛ بعد، من هی- بهت زده تر- در حجم فراواقع گرایانه ی توان تو، گم تر شوم؛ و با ناباوری به مسعود بگویم: "واقع گرایی ست."، تارا؛ و تو هی از دور تایید، تایید، تایید، ... و من هی از دور تردید، تردید، ... آن قدر که- با هم- یر به یر شویم.

/ 5 نظر / 3 بازدید
مهشید

تارا و کیاوش .خوبن نگرانشون نباش مونتی.[ماچ]

تارا

[بغل]