من و تویِ ایرانی

- تولستوی، این بزرگ مردِ پهنه یِ انسانیت، سخنی دارد با این مضمون: "باید از گفتنی هایی گفت که احتمالن بسیاری آن را می دانند، ولی جراَتِ ابرازِ آن را، حتا برایِ خودشان، ندارند. بنابراین، اگر ابرازِ شرم ساری و بی نظری اَم را درباره یِ کلمه ی جراَت بپذیرید، باقی خواهد ماند حرف هایی که هم من می دانم، و هم به احتمالِ خیلی زیاد شما؛ و قصدِ نهاییِ این کتاب نیز تنها مروری ست بر همین حرف ها: حرف هایی درباره یِ خودمان، درباره یِ جامعه یِ ایرانی، و یا به عبارتی درد و دلی ست خودمانی.

- ظریفی از دوستان تعریف می کرد از بسیاری از آدم هایِ تحصیل کرده یِ دور و بَرَم پرسیدم: "جزایرِ لانگرهانس کجاست؟" گفت: "باورکردنی نبود؛ آن هایی که می دانستند که می گفتند، ولی باقی به جز یکی دو نفر که گفتند نمی دانیم، همه سعی کردند از اقیانوسِ اطلس گرفته تا مدیترانه و دریایِ مانش، این جزایر را یک جایی بگنجانند."

- یک فرنگی که مدت ها در ایران کار می کرد، از دوستِ ایرانی اَش می پرسد: "وقتی که ایرانیان، انسان را برایِ صرف چای یا میوه به منزلِِ شان دعوت می کنند، از کجایِ حرفِ شان می شود فهمید که باید واردِ منزلِ شان شد یا نشد؟" دوست اَش در حالی که لب خند بر لب داشت، گفت: "خیلی مشکل است، فقط با تجربه می توان تشخیص داد."

- وقتی آن قدر صداقت نداشتیم که رو در رویِ رئیسِ مربوطه مان با نزاکت و ادب بایستیم و مخالفت خود را با او، ابراز کنیم؛ و از ترسِ مان، تآییداَش کردیم؛ مطمئنن در اولین فرصتِ این جبن، این ترس را باید در یک جایِ دیگر جبران کنیم. آن وقت، اگر پشتِ سرِ همین رئیس و در موردِ دیگری هم بد و بی راهی گفتند که به کارِ ما اصلن ارتباطی ندارد با آن ها هم خوانی می کنیم؛ و بدون این که برنامه یِ تنظیم شده ای برایِ مخالفت با او داشته باشیم، شروع می کنیم به جبران کردن و تلافی درآوردن. حالا این لج بازی می تواند در سطوحِ پایین تر از تیغ کشیدن رویِ مبل های اتوبوسِ عمومی شروع شود؛ و در سطوحِ اجتماعیِ بالاتر به نحو دیگری، به ثمر بنشیند.

- اگر صد بار حکومتِ مان را از بیخ و بن عوض کنیم، اگر تمامیِ دشمنانِ فرضی و حقیقیِ خارجیِ مان را از رویِ زمین محو کنیم، اگر تمامیِ افلاک و سماوات را به خدمت درآوریم، تا ریشه یِ مشکل را در خودِمان خشک نکنیم، تمامیِ این عوامل احتمالن  فقط مُسکن خواهند بود؛ و درد بعد از مدتی به نحو و شکلِ دیگری باز هم گریبانِ مان را خواهد گرفت. هر کاری که می خواهیم برایِ بهبودِ وضعِ اجتماعیِ مملکت و کشورِمان انجام دهیم؛ اصلاحات- در مفهومِ عامِ کلمه- را هم دنبال کنیم؛ ولی به موازاتِ آن به مسائلِ درونیِ خودمان هم بپردازیم؛ به گرفتاری هایِ روحیِ مان- که به هر حال دچار شده ایم- هم فکر کنیم.  

جامعه شناسیِ خودِمانی (چرا درمانده ایم؟)- حسن نراقی

/ 4 نظر / 4 بازدید
هما

منو تو چاپ سومشو داریم باورت میشه به چاپ بیستو دو رسیده؟ [تعجب]

رضا

فلش بکی به اواسط دوره کارشناسی. درسته؟

امیر

از اون کتابهاییه که حتما باید خوند. مثل یه آینه میمونه.

سان آپ

درباره جامعه شناسی خودشانی چی فکر میکنی؟