قانون مداری!؟

می گویند در دموکراسی، قانون اساسی واسطه ای ست بین مردم و حکام؛ و تفکیک قوای حکومت- به موجب قانون اساسی- به اکثریت مردم این امکان را می دهد تا به اصطلاح میان نمایندگان مردم تفرقه انداخته و خودشان- احاد مردم- حکومت را در دست گیرند. در این راستا بد نیست به تمرکززایی و تمرکز زدایی نیز اشاره ای شود. تمرکززایی را می توان انحصار تصمیم گیری در امور ملی و محلی کشور از جانب دولت تلقی کرد. به طوری که اقتدار ملی در اختیار حاکمیت، و در پاییتخت متمرکز بوده؛ دستورات ریز و درشت بالا را اجرا می کند- تعریفی از اقتدارگرایی و در نهایت دیکتاتوری!؟ اما، عکس این روند نیز امکان پذیر است: عدم تمرکز اداری. یعنی سیستمی که در آن صلاحیت تصمیم گیری و اداره ی امور عمومی به مقامات و نهادهای مستقل از دولت مرکزی داده می شود؛ و مرکز، تنها، نقش نظارتی خود را ایفا می کند. بنابراین، قدرت در سطوح مختلف سیاسی و سازمانی غیر از مرکز، جریان می یابد: مبانی دموکراسی!؟

عدم تمرکز محلی را می توان از انواع عدم تمرکز اداری دانست که در آن بخشی از مسئولیت های دولت به نهادهای  محلی- که از نظر حقوقی مستقل از دولت هستند- واگذار شود؛ و امور محلی به نهادها و مقامات منتخب مردم محل، محول گردد. به نظر می رسد عدم تمرکز محلی، یک فن اداری صرف نیست؛ و می تواند دامنه ی گسترده تری- به نوعی سیاسی-  نیز داشته باشد. بدین گونه مشارکت مردم در امور مربوط به خود تقویت می شود.

ظاهرن از نمونه های بارز عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران، شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که از طریق مشارکت مستقیم مردم در رای گیری، انتخاب می شوند... با این وجود، زمزمه ها حاکی از آنند که قوای حاکم در صدد تجمیع انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری- با هدف کاهش هزینه ها!-  می باشند؛ روندی که چند گمانه پیرامون آن زده می شود. برخی بر آنند که شوراهای فعلی را با دو سال تمدید، شش ساله کرده تا با انتخابات ریاست جمهوری هم زمان گردد! و عده ای دیگر- هر چند اندک و شاید به منظور حفظ اقتدارگرایی خود- در صددند که در دو سال فاصله میان انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای کنونی را به حالت تعلیق درآورده؛ زمام امور شهرها و روستاها را در دست گرفته؛ شهردارها را دولتی انتخاب کنند و در مخلص کلام، تمرکززدایی را از بین ببرند! این در حالی ست که گفته می شود مطابق اصل صد و سوم قانون اساسی، استان دارن، فرمان داران، بخش داران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها- ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند...

پ. ن.: نتیجه گیری شخصی و برداشت آزادست!

/ 7 نظر / 3 بازدید
امیر

نمیدونم چرا اینجوریه؟ حتماَ باید یه چیزی رو ازمون بگیرن تا بفهمیم چیز مهمی بوده؟ تا توجهمون بهش جلب بشه. این از جامعه مون (اکثریت رو میگم) از اون طرف هم که حکومتمون, به جای محافظت از حقوق جامعه داره یکی یکی دستش رو از همه چیز کوتاه میکنه. میبینی,‌ ما در گیر یه رابطه ای هستیم که از هر دو سو مشکل داره.

رضا

خیلی وقت بود از اینا ننوشته بودی!

مهشید

[ساکت] مگه دنبال درد سر می گردی ؟

سان آپ

تو این شرایط کوتاه بیا دیگه مونتی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [خنثی]

صادق

همین الانشم غیر از چن تا کلان شهر انتخاب شهردار با نظر مساعد استاندار انجام میشه . به نظرت سالی یه انتخابات زیاد نیست ؟! نمیدونم شایدم چون هنوز جا نیفتاده این طوری فکر می کنم . کلا قانون انتخابات باید بازنگری بشه از همه جهات .

sadegh

خيلي نه

صادق

مونتراي معتقد به نسبيت ميگه اصلا نه ؟! ياد بار اولي كه با هم بحث كرديم يادته ؟ من يادمه . تو بگو جرات بحث [چشمک]