!

شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۰۹

حرفام تو گلوم گیر کردن. دارم خفه می شم... چرا نمی تونم بنویسم!؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
Montra

4 commentaire: nima گفت... جالب بود بسیار ۳۱ اکتبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۳۶ nima گفت... ye livan aab bokhor bere paaeen khoo! ۳۱ اکتبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۴۲ nima گفت... دومین کامنت رو شیما جان به این آدرس فرستادنhttp://my-memorys.blogfa.com/ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۴۸ nima گفت... اینم آدرس خودمه بیا پیش خودم هرچه می خواهد دله تنگت بگوhttp://nima1394.blogfa.com/ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۵۰