ایمان

دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۰۹
ایمان آنست که راستی را برگزینی که به زیان تو بود بر دروغی که تو را سود دهد.

نهج البلاغه
/ 0 نظر / 3 بازدید