خیلی دوردست ها...

به هلن الف. 

و برای یاس های امین الدوله ی حیاط خانه ی قدیمی چیذر...

 

چیزی از این کلمات دست گیرتان نمی شود؛ نه حالی از شما می پرسند، نه احساسی به کسی درون شان راه می رود؛ مگر آن هایی که پشت به شما و رو به من، مفهومی پنهان را با خود حمل می کنند و شب و روزشان تکرار فراموشی ست.

آخر از همه می رسند، بیش از هر کسی در انتظار می مانند، نه سهمی به ارث می برند و نه فرزندخوانده ی نامعلومی می شوند. آگرچه تنها دلیل ادامه، میل به پایان بوده و همیشه هست.

این آخرین کلامی بود که در آن صبح صادق پراکنده می شد و به مقصود نمی رسید. حس نامعلومی شبیه بخار، از دهان اسبی در گریز مرگ!

در این روزهای در پایان، همه چیز با عبور یگانه می شود و فاصله ی بین ما آن قدر به درازا کشیده ست که انگار هیچ وقت نبوده ایم؛ شاید گفته باشم هستم که نبودم؛ شنیده بودم تویی که نیستی. نخستین حضورمان آخرین آن ها بود، آخرین آخرین ها. رفتن به خطوط ساحلی و نادیده گرفتن دریا؛ و همه چیز از این واپسین جان می گرفت. دریا در من کناره گرفته بود و در انکار صید و صیاد جاری، که به روی تو نمی آوردم امواج، صخره ها را نمی شناسند و آب کسی را به خویش نمی خواند. و نبودی که بشنوی؛ هر آن چه به گوش می رسید از دور با من آمده بود. شورابه می نمود و اندکی موج. عجیب آن که بیست و چند ساله بودم و نبودی که ببینی؛ کسی نبود شمارش کند در این سال ها بر من چه رفته است و این همه کر و کور در من چه می کنند، محل خواب شان کجاست، و از چه سردشان می شود.

فردای آن شب، بیست و چند ماهی گیر به خانه بازنگشتند. قایق هاشان نیست شد و بوی تن شان در آغوش هم سرهاشان گم. بیست و چند مرد با صدای هی هی در گلو، زیر تورهای خودشان بر کرجی خیال شان فراموش شده بودند و این یعنی کودکان بوی ماهی را، بوی تن پدر را به دریا ریخته بودند و بی آن روانه ی کوچه و خیابان؛ و یکی پدر من شد با توری که مادرم براش بافته بود و دیگری خودم که باید می شدم و نشدم.

پیچیده نیست، همه چیز مهیا بود، ما تنها سوار شدیم. باد، کجا می رویم را می دانست، کدام سمت را تو با خودت آورده ای. با صورت سوخته، تورهامان بر تن دریاپوشانده می شد و روی آب بودن، بوی عرقی که به خانه و آن جایی که قرار نیست پیاده شویم و می شویم؛ قسمت مشترک ما بیست و چند نفر! گفتم پیچیده نیست، نمی شد که باشی و من اصرارم به شدن بود. گاه خیلی سخت به یاد می آورم صدای تو شبیه هی می شد یا اسب درون من به این صدا خو کرده بود. تا می شنید، چنان که تو بودی/ هستی آسان، آسـان، آســـان می رفت.

زیر آب، روزهاشان را مرور می کردند. خواب شان که می برد، رویای دریا می دیدند و قایقی که دارد تکان های آخر را می زند. امیدشان بود فردا با ساز و دهل به رقص درآیند؛ براشان کل بکشند، اما دریغ آبی از آب تکان نخورد. بیست و چند مرد روی دوش من آمدند و خودم با پای تو.

نام اَش را گذاشته بودم مرگ و دیگر نبود.

عزیمت که آغاز شد، کلمه ها فروریخت و بعضی هنوز به اصراری که در مرگ، خیره. نسبت شان به سنگی می رسید که روزی بر سینه ای خوابیده بود. نه مادری به چشم دیده بودند، نه خورشید را می شناختند. پنداری از نور گاه در ضمیرشان گم می شد و خویشتن خویش را به باد می دادند. من کنارشان دیده نمی شدم و ماهی ها در زخم هام تخمی ریخته بودند که دهان اَم بوی عسل گرفته بود. هوای سردی از من می گذشت؛ خاطراتی که نداشتم، بوی دریا و حضور کسی.

این که خورشید را نمی شناسند، یعنی درون شان میلی به روز نیست، بهار نمی آید، درخت نمی روید، همه خاک ست و صحرا. تابستان پشت تابستان می نشیند و آدم به آدم نمی رسد. شب ست مدام؛ اصلن دریایی نبوده انگار، قایقی زیر آب نمی رفته شاید به خاطر رویایی و زندگی درست همان طورست که باید و اصلن تو را ندیده ام، چنان از یادت برده ام که ناخواسته کم شدی، دیده نمی شدی. بر شن های روان از سالی به سالی می رفتی بی آن که بدانی. و من چشم بستم و آن روزها فراموش اَم شد.

خواب می دیدم یا در خواب دیده بودم نمی دانم؛ دست در خاک می شستند، در ایشان دهانی نبود، میلی به حرفی/ حرف (شاید). چیزی پایین نمی رفت که بالا بیاید. طوفان شن بود و پلک های بسته. خودم تفسیر خواب هام شدم و به چیزی نزدیک، که من نبودم! شبیه فاصله، سفر را مرور می کردم و در تو سرایت. طوری مشکوک به اطراف دست کشیدم. با صورت بسته، مشغول بوی ماده ای شدم که از دریا آمده بود، دنبال جایی برای تخم های سفید و نری که بارور کند. دریغ خواب بودم بی آن که بدانم به خویش باز می گشت و دهان اَش برای هوا می جنبید، در هوا می جنبید. آب وارونه می رفت و می خواست بمیرد.

رود عسل بود و اندکی زخم. 

 

/ 14 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
.

تولدتون مبارک

سان آپ

اولا بازم هزاااااااااااااااااااار تا تولد مبارک مونترا حووونم و ثانیا کنجکاو شدم بدونم کی بوده از بچگیای مونتی نوشته و گفته غروب رو نگاه مییییییییییکردی؟ گلللللللللل

فرشید کریمی

سال 260 ميلادي است لحظه اي تاريخي براي اين كره خاكي ايران غرق در شادي پيروزي بر روميان است جهان آن روز و مردمانش بار ديگر نگاهشان سوي شرق گرديد به حيرت و حسادت آپاسای در بیشابور ،میزبان شاپورشاه پیروزمند است دم اسبی زيبا ؛ سر امپراطور مقتول روم گوردیانوس سوم را بر شن های شهر با غرور و رشادت می کشاند او به سال 244 ميلادي در جنگ با شاهپور پادشاه از پاي به در آمد. سال 256 ميلادي است محاصره انطاكيه به گشودن شهر مي انجامد شاهپور پيروزمند داخل شهر مي گردد. سالها بعد؛ کنار بزرگ معبد آناهیتا ، مردمان جمع اند و شادی را می ستایند هر لحظه به فزونی لشکر بزرگ مرد ساسانی از راه در می رسد ،

فرشید کریمی(شیراز)-2-

من روح سترگ پادشه جهان شاهپور شاهم شاه ايران و انيران فاتح سرحدات رومي و جنگل هاي حجيم هندوستان اسارت گيرنده قيصر والريانوس خودخواه و هفتاد هزار رومي به سال 260 ميلادي

هما

دوست دارم دفعه دیگه که اینجا اومدم یه چیزی بخونم که جدید باشه [زبان]

negin

pas chera nisti

بانو

سلام مونترای عزیز من مدتها پیش از طریق وبلاگ آقای درویش براتون دعا کردم و الان که بعد از مدتها میبینم که این اتفاق بسیار خوب افتاده نمی دونید چقدر خوشحالم. برای زنده بودن و عزیز بودنتون و این همه پذیرای عشق بودن وجود نازنینتان سپاس از خداوند.

[لبخند]

....