میم جیم

پنجشنبه ٢ اکتبر ۲۰۰۹

از تو یاد گرفتم که با شجاعت و صراحت راجع به مشکلاتم حرف بزنم؛ بدون این که خجالت بکشم یا احساس خوبی نداشته باشم. صداقت، مهربونی و عزت نفس تو همیشه تحسین می کنم و به دوستی با تو افتخار...

پ. ن. :
1- کاش می شد ادامه داد...
2- می دونم نشونی این جا رو نداری ولی حس کردم باید بنویسم حسمو... باید یادم بمونه چه چیزایی ازت یاد گرفتم.

/ 0 نظر / 2 بازدید