Montra

Velut arbor ævo

زمان

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

در ستایش رفاه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٤٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()

بازت نمی نهم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۳:۱٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

من و تویِ ایرانی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

منتقد باشیم، اما تافته-ی-جدا-بافته نه!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

Prosopopeia در ترجمه!!؟

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٧:۱٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

نگاه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
comment نظرات ()

سوءتفاوت

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
comment نظرات ()

سوء تفاوت (فقط به خاطر کامنت ها حذف نشده)

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
comment نظرات ()

نوشتار

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۸:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
comment نظرات ()

حادثه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٥:۳٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خوب بود اگه زحمت ترجمه ی این یکی کتابِ Barthes هم، آقای یزدان جو می کشیدند...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱:٤٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

بی احتیاطی!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱:٢٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

حقیقت در معنا vs معنا در حقیقت

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٥:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

عادی بودن، معیاری نسبی ست برای انعکاس آن چه طبیعی به نظر می رسد!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۳:٠٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

مخلوقِ یک مترجم!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۳:٠٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

پویا کوچولوی بهاره اینا

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٥۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

کی می دونه چند تا کتابِ دیگه هست!؟

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٤۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

Good News For Modern Man

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٤٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

امییید!؟

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:۳٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

حکایت مور و زنبور

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:۳۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

Irangate

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:۳٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

باید می رفتم جهنم!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٢٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

Structural Analysis of Narratives

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٢٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

Post Modernism!?

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٢٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()

و بعد از مدت ها دوباره با شکسپیر

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:۱٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
comment نظرات ()