Montra

Velut arbor ævo

عناوین مطالب وبلاگ "Montra"

» سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠ :: شبح نویسنده
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: خیلی دوردست ها...
» سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠ :: از اول خط
» دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠ :: یکی این جا...
» چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠ :: داد و بیداد
» سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠ :: یک روز
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠ :: صبح بیست و سه ژوئن دو هزار و یازده- تورنتو
» دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠ :: چون زیستن...
» جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠ :: تشکری عمیق و مختصر
» پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩ :: زمان
» پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩ :: خلقت
» دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩ :: هشتمین روز از ماه سوم میلادی
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: برادرم
» شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩ :: خوانش 2
» سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩ :: !!!
» شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩ :: اشتباهی
» شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩ :: خوانش 1
» جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ :: دایره وار
» چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩ :: َA Priori Truth
» دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩ :: میرزا
» دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩ :: در ستایش رفاه
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: یادآوری
» شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩ :: من ناتمام اَم را دوست می دارم؛ به بیش تر رویاهای کودکی اَش٬ وفادار بوده است!
» یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩ :: یک چیزهایی همیشه می مانند...
» سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩ :: کِی شین!
» چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩ :: اتوکراسی
» دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩ :: صداقت محض
» جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩ :: زندگی، هم چنان، جاری ست...
» جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩ :: ...
» یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩ :: بادبادک های رنگی
» دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩ :: Inductivity
» پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩ :: کنج کاوی
» جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩ :: راز
» سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩ :: From a friend far-away
» جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩ :: Fortitude
» سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩ :: مهاجری این روزها مسافر
» سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩ :: سپید
» دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ :: دینامیک
» پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩ :: بازت نمی نهم
» چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩ :: من و تویِ ایرانی
» چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩ :: منتقد باشیم، اما تافته-ی-جدا-بافته نه!
» چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩ :: یو هوووو...
» پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩ :: منِ بداخلاقِ من!
» شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩ :: Prosopopeia در ترجمه!!؟
» جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩ :: La Vie
» جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩ :: نگاه
» جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩ :: ٍُُُSyntax
» شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩ :: ت س ا و ی
» جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩ :: این جا چه خبرررره!!؟
» پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ :: رمز ورود: 4 رقم آخر تلفن هم راه ام!
» چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ :: سوءتفاوت
» چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ :: سوء تفاوت (فقط به خاطر کامنت ها حذف نشده)
» جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩ :: Quadrille
» چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩ :: نوشتار
» جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: پوران دخت
» دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: مای میم.
» جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حادثه
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: قانون مداری!؟
» پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: خوب بود اگه زحمت ترجمه ی این یکی کتابِ Barthes هم، آقای یزدان جو می کشیدند...
» پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بی احتیاطی!
» چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حقیقت در معنا vs معنا در حقیقت
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: به مادرم...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: Colour
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: پسرک خوش حال بود، اما من...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: عادی بودن، معیاری نسبی ست برای انعکاس آن چه طبیعی به نظر می رسد!
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چه خوب...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: عصبانی نمی شوم...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: مخلوقِ یک مترجم!
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تولدش مبارک
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ؟
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: پویا کوچولوی بهاره اینا
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: واقعی های دنیای مجازی
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یک- چهار- نه
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بدون عنوان!
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دوستی
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: هویتِ مستقل
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سرزنش
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دست بند رو بیش تر دوست دارم!
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: مکاشفه
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: پیشاپیش تولدت مبارک
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: کی می دونه چند تا کتابِ دیگه هست!؟
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: Good News For Modern Man
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یک قدم تا آخرِ...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: !!!
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: در شهر فکرها
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: روزشمارِ بهمنِ 88
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حتا ماهور!
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: این/ آن روزها
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: مشقٍ زندگی
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دل تنگی
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: عشق
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: The Echo of Silence
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: توجیه اش با نسبیت
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: امییید!؟
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: The New Year
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تاب می آورم، با ایمان.
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حکایت مور و زنبور
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سکوت‌ و کار کردن‌ درعمق
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: Irangate
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سپیدِ امسال
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: :-)
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: هنگ پیوستگی*
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چند نوشت
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: باید می رفتم جهنم!
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: استادِ جان
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: 8 صبح امروز
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ... سرگشاده!!! (-)
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تا آن جا که می خواهی ببار...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: Structural Analysis of Narratives
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: خودسرکش کشی
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چراااا!؟
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: Post Modernism!?
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: امروز در دانشگاه تهران
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: من و تو ما می شویم *
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: و بعد از مدت ها دوباره با شکسپیر
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: من...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: خدایش بیامرزاد...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دوست های بچگی
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: فیلسوف "رخداد"
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: می گویند ملاصدرا می گوید...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: صدای بلند نا گفته هات
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: A Short Semantic View On 2 Names Used Here
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: قافیه
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: !
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ایمان
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: What is the best to do!?
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: آرومم!؟
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: آرام شده ام!؟
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: فردا
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: من راست می گم...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: باور می کنی؟
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: این روزها...
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: میم جیم
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: برای منم خدا کافیه!؟
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چطوریه!!؟
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: A New Start