Montra

Velut arbor ævo

شبح نویسنده

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٤:٤۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
comment نظرات ()

خیلی دوردست ها...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٥:۳٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
comment نظرات ()

از اول خط

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٤٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
comment نظرات ()

یکی این جا...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٧:٥۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات ()

داد و بیداد

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٠٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

یک روز

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
comment نظرات ()

صبح بیست و سه ژوئن دو هزار و یازده- تورنتو

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٦:۳۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
comment نظرات ()

چون زیستن...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

تشکری عمیق و مختصر

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

زمان

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خلقت

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱:٠٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

هشتمین روز از ماه سوم میلادی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۸:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

برادرم

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خوانش 2

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٦:٠٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات ()

!!!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()

اشتباهی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()

خوانش 1

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۳:۳۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()

دایره وار

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٦:۳٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()

َA Priori Truth

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٤:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()

میرزا

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٤٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()

در ستایش رفاه

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٤٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()

یادآوری

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٤:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
comment نظرات ()

من ناتمام اَم را دوست می دارم؛ به بیش تر رویاهای کودکی اَش٬ وفادار بوده است!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()

یک چیزهایی همیشه می مانند...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٦:۳٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()

کِی شین!

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()

اتوکراسی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٧:٠۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()

صداقت محض

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

زندگی، هم چنان، جاری ست...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٧:٠۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
comment نظرات ()

...

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

بادبادک های رنگی

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

Inductivity

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ٢:٢٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

کنج کاوی

با قیافه یِ فراداستانیِ این روزهایم،

چه می کنی!؟

   + Montra T ; ٢:۳٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
comment نظرات ()

راز

مشاهده یادداشت خصوصی

   + Montra T ; ۸:٤٦ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
comment نظرات ()
← صفحه بعد